Cookie policy

VAD ÄR “COOKIES”?

Royal Trailer Sweden använder digitala spårningstekniker för att samla information om hur besökare rör sig och interagerar på våra webbplatser. Detta för att mäta hur väl webbsidan fungerar. För att kunna känna igen en besökare under besöket, och vid återkommande besök, lämnar våra webbplatser en fil “cookie”, via besökarens webbläsare. Cookies identifierar en viss webbläsare eller enhet. Genom att använda cookies kan Food Station Sweden skilja besökare åt och behandla dem individuellt.

VARFÖR ANVÄNDER ROYAL TRAILER SWEDEN COOKIES?

Den besökta webbplatsen genererar anonymiserad data som Royal Trailer Sweden använder för att förbättra sina webbplats. När vi använder cookies på det sättet samlar vi inte in, eller behandlar, personuppgifter. Istället använder vi aggregerad statistik för att fatta bättre beslut. Mer specifikt: Den anonymiserade datan beskriver den allmänna aktiviteten och hur webbplatsen presterar. Den anonymiserade datan vi samlar in inkluderar:

  • Information om webbläsare och enhet.
  • Geografisk information, begränsad till stad/samhälle.
  • Användarnas beteenden på våra webbplatser, till exempel gången från hänvisande sida till landningssidan och därifrån till utgångssidan, om man skrollade vissa sidor och i så fall hur långt ner, om videor visades och hur länge, vilka länkar man klickade på.
  • Publik företagsinformation.

Från sådan här anonymiserad data kan vi mäta hur populärt vårt material är och bestämma i vilken riktning vi ska utveckla vår webbsida. Den anonyma datan delas inte med någon tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies, inklusive Google Analytics. Anonym data behandlas efter de krav på säkerhet och integritet gällande lagstiftning ställer.

PERSONUPPGIFTER

Med besökarens tillstånd kan vi koppla ihop besökarens e-postadress och aktiviteter. Med det stödet kan Royal Trailer Sweden använda personuppgifter för att registrera vad en besökare gör under besöket. Informationen används för att kunna visa besökarna mer relevant innehåll på våra webbplatser. De personuppgifter vi använder på det sättet är till exempel:

  • E-postadress, namn och företag.
  • Viss företagsinformation.

Personuppgifter delas inte med tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies. All behandling av personuppgifter sker efter de krav på säkerhet och integritet gällande dataskyddslagstiftning ställer.

HUR KAN JAG UNDVIKA COOKIES?

Jag vill inte bli utsatt för cookies som behandlar anonymiserad statistik
Genom att använda webbläsarens inställningar kan du blockera cookies. Här finns länkar till information om hur man gör detta i några av de vanligaste webbläsarna:
Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Integritetspolicy

Royal Trailer Sweden har som målsättning att hantera och respektera all den personliga integritetsinformation som kommer oss tillhanda. Vi tar ansvar för att personuppgifterna respekteras och behandlas på ett korrekt sätt samt skyddas mot obehörig åtkomst. Royal Trailer Sweden behandlar personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen inom EU som gäller från och med den 25:e maj 2018.

ROYAL TRAILER SWEDENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Royal Trailer Sweden kan komma att använda personuppgifter:

  • För att tillhandahålla de produkter och tjänster som är beställda av beställaren.
  • För kommunikation via tex e-post, telefon, mm.
  • För marknadsföring via tex e-post, telefon, mm.

SÄKERHET

Royal Trailer Sweden vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna ifrån obehöriga, spridningar och förstörelse.

BORTTAGNING ELLER ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTER

Den som har personuppgifter hos Royal Trailer Sweden har när som helst rätt till att begära tillgång till, göra ändringar eller raderas helt från databasen. Vid förekommande fall eller övriga synpunkter/funderingar vänligen kontakta Royal Trailer Sweden via e-post.

KONTAKTINFORMATION

Royal Trailer Sweden AB (org. nr. 556854-0461) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på Royal Trailer Sweden. För vidare kontakt vänligen skicka e-post till info@foodstation.se eller ring 070-676 07 13.

ÄNDRINGAR I POLICY

Royal Trailer Sweden kan komma att ändra i sin personuppgiftspolicy för att säkerställa den bästa och säkraste behandlingen av personuppgifter.